Al Akaria poniesie wyższe straty netto w III kw. 9 mln

Saudyjska firma Nieruchomości (Al Akaria) poniosła straty netto po Zakat i podatku o wartości 23,9 mln SAR w trzecim kwartale (Q3) 2021, rozszerzając się o 198,7% rok do roku (R / R) z 8 mln SAR.

Sprzedaż wzrosła o 6,6% do 141,3 mln SAR w Q3-21 z 132,5 mln SAR w Q3-20, według wstępnych wyników finansowych w czwartek.

W ujęciu kwartalnym straty netto w III-21 kW. były o 159,7% wyższe niż 9,2 mln SAR w II-21 kW., a przychody spadły o 13% z 163 mln SAR.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. straty netto Al Akarii wzrosły o 141% do 37,6 mln SAR z 15,6 mln SAR.

Strata na akcję wzrosła do 0,16 SAR na koniec września 2021 r. z 0,06 SAR w tym samym okresie przed rokiem.

Sprzedaż wzrosła o 49% do SAR 486,8 mln w okresie styczeń-wrzesień 2021 z SAR 326,4 mln.

Na koniec września 2021 r. skumulowane straty spółki wyniosły 338 mln SAR, co stanowiło 14,1% kapitału SAR 2,4 mld.

Dodaj komentarz