Al Jouf cement generuje 31 mln SAR zysku netto w dziewięć miesięcy

Al Jouf Cement Company osiągnęła zysk netto po Zakat i podatku o wartości 31,23 mln SAR w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku, wyższy o 1,7% rok do roku.

Według czwartkowych śródrocznych wyników finansowych zysk na akcję wzrósł do 0,22 SAR na koniec września 2021 r.z 0,21 SAR w tym samym okresie rok wcześniej.

Sprzedaż spadła o 4% R / R do 176,51 mln SAR w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. z 184,23 mln SAR.

W trzecim kwartale (III kw.) 2021 r. spółka odnotowała zysk netto na poziomie 3,7 mln SAR, co stanowi spadek o 54,9% z 8,22 mln SAR w III-20 kW.

Sprzedaż również skurczyła się o 20% R / R do 54,88 mln SAR w III-21 kW.z 68,93 mln SAR.

Niższa roczna sprzedaż oprócz średnich cen sprzedaży i wyższe koszty finansowania były główną przyczyną spadku zysków w III-21 kwartale w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej.

Dodaj komentarz