Alhokair zwraca się do zysków W H1-FY21 / 22; Zarząd proponuje cięcia kapitału, podwyżki

Fawaz Abdulaziz Alhokair Company osiągnęła zysk netto po Zakat i podatku o wartości 66,6 mln SAR w pierwszym półroczu (H1) roku podatkowego (FY) 2021/2022, wobec strat SAR 633,8 mln W H1-FY20/21.

Zysk na akcję wyniósł 0,33 SAR na koniec pierwszych sześciu miesięcy FY, które zakończyły się we wrześniu 2021 r., podczas gdy strata na akcję wyniosła 2,97 SAR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według czwartkowych śródrocznych wyników finansowych przychody wzrosły o 74,9% rok do roku (R/R) do 3,06 mld SAR w I półroczu 21/22 z 1,75 mld SAR.

Na koniec września 2021 r. skumulowane straty grupy wyniosły 969,2 mln SAR, co stanowiło 46,2% kapitału 2,1 mld SAR.

W drugim kwartale (II kwartał) roku obrotowego 21/22 Alhokair osiągnął również rentowność o wartości 20,9 mln SAR, wobec strat w wysokości 98,2 mln SAR.

Przychody wzrosły o 14,8% R / R do 1,36 mld SAR w lipcu-wrześniu 2021 r. z 1,18 mld SAR.

W ujęciu kwartalnym zysk netto w II kw. do roku 21/22 był o 54% niższy niż 45,7 mln SAR w I kw. do roku 21/22, który zakończył się w czerwcu br., a przychody skurczyły się o 19,9% z 1,7 mld SAR.

W oddzielnym ujawnieniu Tadawul alhokair ogłosił, że jego zarząd dał zielone światło dla zmniejszenia, a następnie zwiększenia kapitału.

Grupa planuje obniżenie kapitału o 46,2% do 1,13 mld SAR, z czego 2,1 mld SAR I 210 mln przed obniżką.

Notowana Grupa anuluje 96,92 mln akcji jako jeden udział za każde 2.167 posiadanych akcji, mając na celu restrukturyzację kapitału, aby zrekompensować skumulowane straty.

Alhokair planuje również zwiększenie kapitału, po transakcji cięcia kapitału, poprzez emisję praw o wartości 1 mld SAR.

Dodaj komentarz