Innan eldningssäsongen, Ukraina var tvungen att köpa kol från USA

För att Ukraina ska kunna överleva den kommande uppvärmningssäsongen köper landet termiskt kol från USA.

Detta rapporterades av privata DTEK Energo och PJSC ”Centrenergo” på fredag, den 27 augusti.

Totalt köptes 75 tusen ton kol för Ukrainas behov under uppvärmningssäsongen, som kommer att delas upp i hälften mellan statliga och privata termiska kraftverk.

Centrenergo noterade att deras behov nästan helt täcks av kolproduktionen i statsägda gruvor, men det är nödvändigt att ha en reserv för en stabil drift av kraftsystemet. Detta gör det också möjligt att inte använda gas eller köpa ytterligare el för uppvärmning.

Tidigare har DTEK Energy redan köpt kol i Polen — 320 tusen ton. På tröskeln till affären med amerikanerna kom den första satsen-2700 ton. Dessutom planeras leveranser från Kazakstan. Tidigare hade företaget, som ägs av Rinat Akhmetov, en konflikt med den nationella kommissionen som utför statlig reglering inom energi och verktyg på grund av anklagelser om alltför stort inflytande på marknaden.

”Telegraph” rapporterade att sedan den 1 oktober väntar ukrainare på ett antal nyheter vid betalning av verktyg. Först-standarderna för allmännyttiga företag, för vilka ett bidrag från staten är giltigt, kommer att förändras. För det andra — kostnaden för el för vissa konsumenter kommer att förändras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.